Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Beleidsmedewerker aanpak fraude (adres- en identiteitsfraude)