Ministerie van Justitie en Veiligheid – Projectleider Audiovisueel materiaal