Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Projectleider Maatschappelijke dialoog; nieuwe tech en publieke waarden