Ministerie van VWS – Projectleider Wetgevingstraject Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg