Met de I-strategie Rijk 2021-2025 pakken de CIO’s van het rijk samen de handschoen op om de veranderkracht van digitalisering verder te benutten. Op weg naar een veilige, mensgerichte, transparante, effectieve digitale toekomst.

Deze ontwikkeling heeft ook invloed op de huidige I-Strategie van EZK en LNV. Daarom ontwikkelt men op dit moment een nieuwe versie en aanpak. Deze nieuwe aanpak gaat per departement een koppeling maken tussen de belangrijkste beleidsopgaven en de opgaven in de informatievoorziening. Vanzelfsprekend wordt de koppeling met de I-Strategie Rijk gemaakt.
Vanuit communicatie geef ik input voor de centrale boodschap, voor de verbinding met de diverse onderdelen van beide plannen. Met de inzet van mooie verhalen, leerzame ervaringen en inspirerende voorbeelden worden medewerkers geïnformeerd, geïnspireerd en meegenomen in de nut en noodzaak om de samenwerking te zoeken. Want het integreren van de ‘I’ in het beleid en bij de uitvoering kan alleen als men vanuit de verschillende invalshoeken de ‘koppen’ bij elkaar steekt en elkaar vertelt waar ze mee bezig zijn en wat ze nodig hebben.