Het ministerie van VWS neemt de regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Met als duidelijke doelstelling dat dit ook in het voordeel is van de patiënt. Want als elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals de norm wordt, komt vanzelf meer data beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten.

Meer weten? Bekijk de PDF.