Het DG Vastgoed en Bedrijfsvoering (DGVBR) is in beweging en deze beweging is samengevat in drie ambities:

  1. Het verbeteren van de dienstverlening waarbij de SSO’s voortdurend blijven werken aan de kwaliteit van de eigen producten en diensten.
  2. Het versterken van de (samenhang) gezamenlijke dienstverlening.
  3. Op Rijksniveau het verbeteren van de samenwerking met andere dienstverleners. Dat betreft met name het RVB, de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Rijkswaterstaat (RWS), die ook een rol hebben in de rijksbedrijfsvoering.

In de rol van adviseur communicatie en beleidsmarketing is het mijn taak om de plaatsvervangend Directeur Generaal VBR (pDGVBR) te helpen bij het realiseren van deze ambitie. Ik adviseer over de juiste (project)strategie, zorgt voor doelgerichte acties en evenementen en komt met ideeën om mensen te inspireren, bewustwording te creëren en in beweging te brengen. En dat betekent meer dan ‘alleen’ het inzetten van communicatie-instrumenten. Hiervoor is onder andere een interne pagina VBR ontwikkeld en ingericht en ook zijn er verschillende webinars en congres-sessies gemaakt en opgenomen in verschillende programma’s.