In het kader van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie organiseert EZK, BZK en JenV op verzoek van de Tweede Kamer de Conferentie Nederland Digitaal begin 2021. In 2019 heeft deze plaatsgevonden in Hilversum. In 2020 is de Conferentie verzet wegens Corona naar begin 2021.

In mijn rol als senior beleidsmedewerker zit ik als vertegenwoordiger van BZK in het organisatieteam dat deze Conferentie inhoudelijk organiseert.

Daarbij ben ik onderdeel van het team NL DIGIbeter dat zorg draagt voor de coördinatie van de inzet van de digitale overheid. Ook bereid ik het dossier van de staatssecretaris voor en zorgt dat hij ook betrokken is bij het programma. Daarnaast bereid ik overleggen tussen de organiserende bewindspersonen op dit onderdeel voor. Vanzelfsprekend zorg ik in deze rol dat inhoudelijk de mensen van binnen en buiten het departement worden betrokken.