Na het ontwikkelen van het Activiteitenplan Beleidsmarketing heeft IOB gevraagd om dit plan nu ook te gaan uitvoeren.Openbaar bestuur is de brug tussen overheid en samenleving. Een verbindend, slagvaardig en weerbaar bestuur zorgt voor het functioneren van onze democratische samenleving door besluitvorming, uitvoering en het daarbij betrekken van mensen. Bijvoorbeeld door gemeenten en provincies, maar ook door zelfstandige bestuursorganen zoals het Kadaster en UWV.

Het functioneren van het openbaar bestuur ligt vast in vele formele wetten en regels. De afdeling Inrichting Openbaar Bestuur (IOB) zorgt er onder andere voor dat die wetgeving het bestuurlijk-democratisch functioneren van openbaar bestuur bevordert op het niveau van gemeenten, provincies en het Rijk. Hiervoor is onder andere de pagina op Kennisbank Openbaar Bestuur ontwikkeld en ingericht en ook zijn er verschillende webinars en congres-sessies gemaakt en opgenomen in verschillende programma’s.