Het ministerie van Veiligheid en Justitie (JenV) zet de komende jaren in op verbetering, vernieuwing en versterking van de informatievoorziening en de ICT-functie. Daarvoor is een I-Plan opgesteld. In dit plan is beschreven welke stappen op dit gebied worden gezet.
Een van de thema’s binnen dit plan is ‘Digitale uitwisseling documenten’. Deze richt zich op het maximaal ondersteunen en faciliteren van de doelstelling van VenJ om in 2017 documenten binnen VenJ digitaal uit te wisselen. Dit gebeurt o.a. aan de hand van de digitalisering van de documentenstroom.

Een zeer belangrijk onderdeel van deze documentenstroom is de uitwisseling van audiovisueel materiaal.

Foto-, film- en geluidsmateriaal maken immers steeds vaker een belangrijk onderdeel uit van (straf)dossiers.

De volgende resultaten zijn opgeleverd:

  • Geluid: VenJ Appathon 2016; eerste appathon binnen de overheid.
  • Film: Pilot Excellent Cameratoezicht waarmee een keurmerk op apparatuur en installatie van camera’s en opnameapparatuur wordt verstrekt, die leiden tot betere (beveiligings)opnamen binnen het MKB. Dit is te vergelijken met Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  • Foto, film en geluid: Formatenoverzicht welke wordt getoetst binnen het programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS).
  • Communicatieplan Lifecycle van documenten, waaronder een factsheet
  • Een compleet overzicht inclusief factsheets van alle projecten van het I-Plan