Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zet de komende jaren in op verbetering, vernieuwing en versterking van de informatievoorziening en de ICT-functie. Daarvoor heeft de Directie Informatisering en Inkoop (DI&I) een I-Strategie 2017-2022 opgesteld. In dit plan is beschreven welke stappen op dit gebied worden gezet.

Opdracht
Het verbeteren, vernieuwen en versterken van de informatievoorziening door het inzetten van beleidsadvies en beleidsmarketing.

Beleidsmarketing houdt in; het creëren van bewustzijn en het activeren van betrokkenen, door het actief delen van kennis en ervaring op innoverende manieren en door inspirerende bijeenkomsten. Ik maak onderdeel uit van het open datateam, big datateam en het (overall) data team. Juist door de participatie in de verschillende teams kan ik verbanden leggen en ontwikkelingen detecteren.

Resultaten zijn o.a.