Opdracht

BZK heeft voor het bestrijden van fraude haar eigen Aanpak Fraudeteam ingericht. Dit team werkt nauw samen met de andere departementen om fraude in zijn algemeenheid snel aan te pakken en op de langere termijn zoveel mogelijk te voorkomen. De specifieke rol van BZK ligt op het gebied van het voorkomen van adres-, ID- en DigiD-fraude. Het is dan ook de taak van het Aanpak Fraudeteam om op een effectieve en efficiënte manier adresfraude en fraude van ID en DigiD aan te pakken en tegen te gaan. Mijn opdracht was het aandragen van innovatieve oplossingen en ideeën hiervoor. Daarnaast was mijn opdracht een communicatieprogramma te ontwikkelen om daarmee de diverse vormen van fraude te voorkomen, aan te pakken en slachtoffers te begeleiden.

Dat heeft een (cyber) awareness campagne opgeleverd, o.a. bestaande uit:

Aangevuld met een kennisplatform Aanpak Fraude, diverse pilotprojecten met betrekking tot het ontwikkelen van fraudeprofielen, een strategisch communicatieplan, een kalender met evenementen en een intern gerichte nieuwsbrief.

Daarnaast een specifiek programma voor bestuurders dat o.a. bestond uit een bestuurlijke bijeenkomst aanpak adres- en identiteitsfraude door gemeenten.