iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten draagt iBestuur bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid.       Op iBestuur.nl en tijdens bijeenkomsten maken bestuurders, beslissers, partners en experts uit het publieke en private domein samen kennis. Het iBestuur magazine bericht onafhankelijk, helder, kritisch en informatief over de strategische, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de digitale overheid. De eerste editie verscheen in januari 2011. iBestuur magazine verschijnt vier maal per jaar.

Terugblik 2021
Terugblik 2020

Meer weten | https://ibestuur.nl/bijeenkomsten/ en https://ibestuurcongres.nl