Monique Barnhoorn

Mijn ambitie is om beleid en uitvoering zo met elkaar te verbinden, dat een brug ontstaat tussen de overheid en de inwoners van Nederland. Dat doe ik als ervaren beleidsadviseur met drie instrumenten: beleidsmarketing, iParticipatie en communicatie.

Bruggen bouwen
door de juiste partijen te verbinden

De bruggen die ik bouw zijn stevig en duurzaam, omdat ik de juiste partijen met elkaar verbind. Ik begrijp en spreek de taal van beleidsmakers, ondernemers, overheidsprofessionals, juristen en ICT’ers; ik heb als het ware meerdere woordenboeken paraat en kan dus helpen met het vertalen van opdracht naar beleid en van beleid naar uitvoering. Ik begrijp dat iedereen werkt met een eigen opdracht en agenda, maar dit hoeven geen obstakels te zijn in de weg naar het einddoel. Ik werk met veel energie en empathie aan het overbruggen van het ogenschijnlijk onoverbrugbare.

“Monique weet met haar enthousiasme mensen te overtuigen om binnen een hele korte deadline en onder lastige condities een event van formaat neer te zetten. Ze werkt vanuit haar eigen plan waarin alle ruimte is voor ideeën vanuit de opdrachtgever. Ze zorgt met de nodige vasthoudendheid dat het resultaat er ook naar is. Vakvrouw!”

Marcel Hopman, CIO Rijk/ ICT Voorzieningen en Infrastructuur

“Monique is een creatieve geest met een stevige hands on mentaliteit. ‘Dingen maken’, dat is waar zij warm voor loopt. Met een grote dosis enthousiasme weet zij deadlines te halen en kwalitatief hoogwaardig te leveren. Ze is flexibel en speelt in op nieuwe situaties en vragen. Bovenal een vakvrouw die binnen de directie de term ’beleidsmarketing’ heeft geïntroduceerd én verder gebracht! Dank voor al je inzet en betrokkenheid! We hebben ervan genoten!”

Emine Özyenici, Chief Information Officer bij Sociale Verzekeringsbank

“Monique’s inbreng op ons cluster was vooral een inbreng van veel energie, gedrevenheid, daadkracht en een groot relevant netwerk vooral in de publieke sector. Mijn collega’s kwamen Monique al jarenlang in het veld van regeldruk vermindering en versterking van de dienstverlening tegen, voordat ik haar leerde kennen. Eenmaal binnen bij ons ministerie leerde Monique snel haar weg kennen. Monique is een professional die heel duidelijk de burger centraal stelt. Ze helpt ons door ons telkens daar op te wijzen, door ons in contact te brengen met gemeenten die over goede voorbeelden beschikken, of die juist ergens tegenaan lopen en daarbij hulp of ondersteuning van ons ministerie nodig hebben. Monique kan zowel beleid formuleren als daar concrete stappen aan koppelen. Monique is eerlijk, open en staat altijd klaar voor een collega die hulp nodig heeft.”

Jan-Andries Wolthuis, Afdelingshoofd Kwaliteit en Professionalisering, directie Voortgezet Onderwijs at Ministerie OCW

“Monique geeft als leidinggevende veel vertrouwen in de personen onder haar. Sterker, haar leiderschap zit vooral in het samenwerken. Monique staat open voor suggesties en argumenten en neemt ideëen van anderen mee in haar eigen visie. Dit maakt haar een toegankelijk leidinggevende. Tot slot anticipeert Monique snel en flexibel op veranderingen van de (politiek-bestuurlijke) situatie. Je ziet haar echt opfleuren als meerdere vraagstukken tegelijk spelen. Misschien zoekt ze het zelfs op? Ik verwacht dan ook zeker dat zij in haar zucht naar hektiek zeker nog een keer ergens voorbij komt vliegen. En ik kijk er dan naar uit om dan weer met haar te kunnen sparren.”

Tim Aarts, Beleidsmedewerker kwaliteit en e-dienstverlening / Programmamanager Dienstverlening gemeente Medemblik

“Monique is een enthousiaste communicatiespecialist die buiten de gebaande paden kan en durft te denken. Zij is een doorzetter en gaat er vol voor om van een opdracht een succes te maken. Zij levert geen standaard of voorspelbare resultaten, maar zorgt voor maatwerk en verrassende producten die het verschil maken.”

Anja Lelieveld, Hoofd Inrichting Openbaar Bestuur bij Ministerie van BZK

“Was een erg prettige samenwerking. Monique is onomwonden, intelligent en hands on en betrokken bij de inhoud van de zaak, een externe professional met de juiste mentaliteit, mooi om mee samen te werken. Vier onmisbare ingrediënten voor een goede professional.”

Annemarie Eigenmann- Henderson, Agile-coach bij Consumentenbond

“Monique heeft een hoge drive om een goed resultaat weg te zetten.” Kan niet “bestaat niet bij haar. Zij werkt om een plezierige wijze samen en weet mensen aan zich te binden voor het doel waarvoor zij wordt ingehuurd. Plezierig, attent en gedreven op het doel af met de combi van zakelijk is succes gegarandeerd.”

Bertus Brinkman, Directeur / Eigenaar bij Matchmaat

Mijn doel

Ik vind het belangrijk dat visie en plannen praktisch zijn, dat mensen handvatten krijgen om de theorie van beleid naar de praktijk te brengen zodat het ook echt waarde toevoegt

Ik werk(te) onder meer voor: